Algemene Voorwaarden

Adres- en facturatiegegevens

Facturatie- en verzendadres:
Inimini Homemade
Engstegeseweg 35
3520 Zonhoven

Contact via whattsapp of sms : +32 474 412933
BTW N° : BE 0841479453

Atelier:
Inimini Homemade
Engstegeseweg 35
3520 Zonhoven
openingsuren: Zaterdag doorlopend open van 11- 17u,
andere dagen enkel op afspraak

ALGEMENE VOORWAARDEN

De voorwaarden waarmee je akkoord gaat bij aankoop:

a. Prijzen

De prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.

Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven,

​Inimini homemade houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.  Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

inimini homemade kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van  materiële, invoer-, zet- of drukfouten,

Productfoto’s zijn illustratief bedoeld,  Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleuren en afmetingen kunnen licht afwijken omdat het een handgemaakt product betreft.

 

b. Betaling

De betaalopties kunnen variëren van tijd tot tijd dus worden niet vastgelegd in deze voorwaarden. Alles verloopt via een officiële Payment Gateway Provider, nl. Mollie.

 

c. Verzending

Tijdens het plaatsen van je bestelling kan je naast een een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag, een verzendoptie selecteren.

Verzendoptie 1

Je kan kiezen voor verzending met de reguliere briefpost. je bestelling  zal verzonden worden in een brievenbusdoosje of luchtenveloppe die meekomt met de normale postbedeling en door de brievenbus past.

Reken voor deze verzendmethode een termijn van 1-5 werkdagen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging van de verzending door onregelmatigheden of problemen bij B-Post.

Wij zijn bij niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending. Indien er zich een probleem voordoet gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen.

Verzendoptie 2

Je kan kiezen voor verzekerde verzending met pakketpost. Wij werken hiervoor samen met Myparcel via Bpost. Je verzending zal aangemaakt worden via het systeem van Myparcel en je ontvangt een traceercode om je aflevering te volgen. Je pakket zal afgeleverd worden door de pakketenservice van B-Post. Reken voor deze verzendmethode 1 a 2 werkdagen. Indien er zich een probleem voordoet gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen, wij bekijken dan hoe we dit probleem voor u kunnen oplossen.

 

Afhalen in het atelier.

Bestellingen kunnen steeds opgehaald worden in het Atelier van Inimini Homemade. Indien je deze optie selecteert  vervallen de verzendingskosten en wordt de bestelling contant betaald bij afhalen, wij beschikken niet over bankcontact.

Afhalen kan nadat u hiervan een email heeft ontvangen.

Openingsuren atelier: Zaterdag doorlopend open van 11- 17u, andere dagen enkel op afspraak.

 

d. Communicatie.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u hiervan steeds een bevestigende email. Bij het verzenden van uw bestelling krijgt u alsnog een mailtje. Controleer ook uw ongewenste email, of neem contact met ons op indien u geen emails over uw bestelling heeft ontvangen.

 

e. Levertermijn

Leveringstermijn

De levertermijn na het ontvangen van uw betaling is ongeveer een week.  Voor producten die voor u op maat gemaakt worden of die u aankoopt in nabestelling is de leveringstermijn langer (ca 14dagen). Met nabestelling bedoelen we dat het materiaal wel aanwezig is, maar dat deze juwelen nog gemaakt moeten worden.

Opgelet: De leveringstermijn is slechts indicatief, en inimini homemade probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren, inimini homemade kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om,

De koper bezorgt aan inimini Homemade het leveringsadres, Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend,

In geval van niet-levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn van onderdelen/materialen) worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen, Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Inimini Homemade de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten, Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

 

Spoedbestelling

Indien u uw bestelling met een snellere termijn wil laten verzenden, neem dan voor het afronden van uw bestelling eerst contact op met ons via email of whatsapp/sms. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen doen en welke de eventuele kosten zijn

 

Overmacht

Inimini Homemade is niet aansprakelijk;
Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Inimini Homemade alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht,
inimini homemade behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is Inimini Homemade gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen,
Indien Inimini Homemade bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c,q, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c,q, leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft,

f. Herroepingsrecht.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Inimini Homemade, Engstegeseweg 35, 3520 Zonhoven

Wij behouden het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.

 

e. Herstellingen, aanpassingen & onderhoud.

Indien uw juweel een herstelling of aanpassing moet krijgen en u kunt aantonen dat het buiten uw schuld om gebeurd is, dan heeft u een garantie van één maand na ontvangst. Herstellingen zijn dan voor onze rekening, let wel dat u nog over alle onderdelen beschikt.  U dient ons hiervan op de hoogte te brengen via email (annika@iniminihomemade.be). U kan het juweel na contact met inimini homemade binnen  brengen voor herstelling in ons atelier, of naar ons verzenden.
De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper, en het juweel dient soortgelijk te worden verzonden dan hoe u het heeft aangekregen. Verzend dus geen juwelen in een briefenveloppe of zonder beschermende verpakking. Bij herstellingen na de periode van 1 maand kunnen kosten in rekening gebracht worden, natuurlijk in overleg met de koper. Ook wanneer door een fout van de koper (verkeerde ringmaat/ lengte/ schijffout/…) een juweel een aanpassing moet ondergaan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Er is geen garantie op de kleur of het verkleuren van metalen onderdelen. Wanneer u een juweel uit koper, messing of sterling zilver heeft aangekocht ontvangt u steeds een kaartje met daarop de richtlijnen rond onderhoud. Verkleuring van onderdelen in koper, messing of zilver kan u zelf perfect poetsen. Meer
info over het onderhoud kan je hier vinden. In onze webshop kan je een zilverpoetsdoekje of reinigingsvijltje bestellen

Onderhoud & info Materiaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *